ASPROJEKT Pracownia Projektowa istnieje na rynku od 2007 roku. Zespół prowadzi mgr inż. Anna Skrzypczak. Nasze projekty tworzymy z pasją. Do każdego Inwestora podchodzimy indywidualnie, aby spełnić Jego oczekiwania względem wymarzonego domu. Staramy się w naszych projektach łączyć atrakcyjny design, funkcjonalność oraz praktyczne rozwiązania.

Projektowanie zaczynamy od rozmowy z Inwestorem, na bazie której powstaje obraz w głowie - IDEA.

Idea zostaje przelana na papier, staje się płaskim rysunkiem - KONCEPCJĄ.

Gdy już widzisz i wiesz, że to właśnie TWÓJ DOM cały zespół inżynierski pracowni przystępuje do pracy, aby doprojektować konstrukcję i instalacje. Tu już nie ma sztuki. Na tym etapie królują Normy, przepisy i wiedza techniczna, tak aby Twój dom był solidny, ekonomiczny i energooszczędny.

A wszystko to po to, ażeby Twoje MARZENIE i nasza IDEA stały się bryłą, w której można zamieszkać...

Zakres prac projektowych:

 • projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych
 • projekty rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych
 • projekty hal produkcyjnych i magazynowych
 • projekty hoteli i pensjonatów
 • projekty budynków użyteczności publicznej i sakralnej
 • dokumentacje do zmiany sposobu użytkowania budynków
 • adaptacje projektów typowych
 • uzyskiwanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
 • inwentaryzacje architektoniczne i architektoniczno - konserwatorskie
 • projekty przebudowy, rekonstrukcji oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych
 • projektowanie branżowe (instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektryczna, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjna)
 • nadzór autorski, inwestorski, kierowanie budową
 • kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • pośrednictwo w sprzedaży projektów typowych
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
AS Projekt Anna Skrzypczak Pracownia Projektowa © 2015-2017